เรา มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จงจำเอาไว้เลยว่า

เรา มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก หลังจากนั้น เค้าจะนอนได้เอง เรา มีเวลาอุ้มลูกเดินแค่ 1 ปีแรก หลังจากนั้น เค้าจะเดินได้เอง เรา มีเวลากอดลูกเล่นได้นานๆ แค่ 2 ปีแรก หลังจากนั้น เค้าจะไม่ยอมให้กอดนานๆ เรา …

Read More