แนวทางสร้างเงิน เลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิด เป็นอาชีwเสริม สร้างรายได้หมุนเวียน

เลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิด เป็นอาชีwเสริม สร้างรายได้หมุนเวียน สำหรับใครที่ทำการเกษตsอยู่แล้ว และมีพื้นที่บริเวณบ้านหรือสวนพอสมควร ก็อยากจะให้ลองเลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิดนี้ควบคู่กันไป เผื่อว่าจะสามารถ …

Read More

กุ้งฝอย เลี้ยงง่ายโตไว สร้าง ร า ย ได้หลักแสนภายใน 2 เดือน

กุ้งฝอย เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดากุ้งในแต่ละสาย พั น ธ์ุค่ะ ต้นทุนในการเลี้ยง ก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่นมาก แต่ว่า ร า ย ได้ที่ได้รับไม่แพ้บรรดากุ้งชนิดอื่นเลย แถมยังเลี้ยงง่าย ข ย า ย พั น ธ์ุไวอ …

Read More