แกล้งไผ่ให้มีหน่อนอกฤดู ทำแบบนี้หน่อดกเต็มกอ ขาวอวบ ตลอดปี

สู ต ร ที่ 1 ของคุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกรบ้านเสียว ม. 1 ต. เสียว อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี …

อ่านต่อ...