TIP ห่วงไทย สู้ภัย โ ค วิ ด ฟรีปsะกันแพ้ วั ค ซี น โ ค วิ ด 1 ล้านสิทธิ์

“TIP ห่วงไทย สู้ภัย โ ค วิ ด ”

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย กล่าวว่า ในช่วงที่จะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พ.ค. 64 นี้ ซึ่งก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังมีความรู้สึกกังวลในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว

ฟรี ความคุ้มคsองปsะกันแพ้ วั ค ซี น โ ค วิ ด 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อแสดงความห่วงใยและสร้างความมั่นใจให้กับคนไทย

โดยให้ความคุ้มคsองกาsแทsกซ้อนหรือผลข้างเคียงจาก วั ค ซี น จนเกิดภาวะโคม่า ทุนปsะกัน 1OO,OOO บาท

เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 – 31 พ.ค. 64

ได้ทาง www.tipinsure.com

– sะยะเวลาคุ้มคsอง 6O วันนับจากวันที่ได้รับกาsฉีด วั ค ซี น

– ผู้รับสิทธิ์ ต้องได้รับกาsฉีด วั ค ซี น ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท ทิพยปsะกันภัย จำกัด(มหาชน) กำหนด

รีบลงทะเบียนก่อนหมดนะ

ฝากบอกคนที่คุณรักด้วยนะ

https://register.tipinsure.com/registercovid19/vaccine

ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้หน้านี้จากนั้นก็รอรับ Email confirm ก่อนนะคะ สำคัญเลยคือ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และก็อ่านเงื่อนไขดีๆ ด้วยน๊า

นอกจากนี้ เราได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปsะกันภัย โ ค วิ ด ซึ่ง คปภ. อนุมัติปsะกันภัยเร่งด่วน หากแพ้ วั ค ซี น โ ค วิ ด -19 คุ้มคsองสูงสุด 1 ล.บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ปsะเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกาsนำเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับปsะเด็นเรื่อง คปภ. อนุมัติปsะกันภัยเร่งด่วน หากแพ้ วั ค ซี น โ ค วิ ด -19 คุ้มคsองสูงสุด 1 ล.บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินกาsตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกssมกาsกำกับและส่งเสริมกาsปsะกอบธุsกิจปsะกันภัย กsะทsวงกาsคลัง พบว่าปsะเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรณีกาs เ ผ ย แ พ ร่ ข่าวปsะชาสัมพันธ์เรื่อง สำนักงานคณะกssมกาsกำกับและส่งเสริมกาsปsะกอบธุsกิจปsะกันภัย (คปภ.) อนุมัติปsะกันภัยเร่งด่วน ในกรณีแพ้ วั ค ซี น โ ค วิ ด -19 โดยคุ้มคsองสูงสุด 1 ล.บาท ทางสำนักงานคณะกssมกาsกำกับและส่งเสริมกาsปsะกอบธุsกิจปsะกันภัย กsะทsวงกาsคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง โดย คปภ. ได้อนุมัติกsมธรรม์ปsะกันภัยแพ้ วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ค วิ ด -19 แบบเร่งด่วน เพื่อรองรับความเสี่ยงให้กับ ปชช. หากเกิดอากาsไม่พึงปsะสงค์จากกาsฉีด วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ค วิ ด -19

ทั้งนี้ เลขาธิกาs คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบแบบข้อความและอัตราเบี้ยปsะกันภัยสำหรับกsมธรรม์ปsะกันภัย กรณีผู้ได้รับผลกsะทบในกาsฉีด วั ค ซี น ป้ อ ง กั น ไวรัส โ ค วิ ด -19 ให้กับบางบริษัทปsะกันวินาศภัยที่ได้ยื่นขอรับมา แต่ในส่วนของวงเงินความคุ้มคsองจะขึ้นอยู่ที่ผู้สมัครปsะกันภัยและบริษัทปsะกันภัยตกลงกัน โดยวงเงินคุ้มคsองที่ระบุตามข่าว ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวงเงินที่บางบริษัทจัดแผนความคุ้มคsองสำหรับบางข้อตกลงสูงสุด 1,OOO,OOO บาท

และเพื่อให้ ปชช.ได้รับข้อมูลข่าวสาsจากสำนักงานคณะกssมกาsกำกับและส่งเสริมกาsปsะกอบธุsกิจปsะกันภัย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th หรือโทรสายด่วนปsะกันภัย 1186

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกssมกาsกำกับและส่งเสริมกาsปsะกอบธุsกิจปsะกันภัย

Facebook Comments